Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης IEK EUROTEAM

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΩΣ 18/03
- Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 -

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΩΣ 18/03,

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ,

ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΙΕΚ